Adatkezelési tájékoztató - részletek

A részletes adatkezelési tájékoztatót itt töltheti le.

Kik vagyunk?

Szivárvány Közhasznú Közalapítvány
   8700, Marcali, Mikszáth Kálmán u. 10
   8700, Marcali, Mikszáth Kálmán u. 10.
   8700, Marcali, Mikszáth Kálmán u. 10.
   http://www.amv-marcali.hu/
   +36 85 411-207, Fax: +36 85/411-050
   amv@amv-marcali.hu, amv.zsj@gmail.com

Adószámunk: 18765209-1-14
Bankszámlaszámunk: 10403947-39412267-00000000

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Közalapítványunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

  1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
  2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
  4. Közalapítványunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
  5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
  6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Közalapítványunk az Ön személyes adatait

  1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk,
  2. szerződéses kapcsolat előkészítése, illetve szerződéskötés és utána az Ön adatait szerződéses jogcímen kezeljük,
  3. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,
  4. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Közalapítványunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédialejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Közalapítványunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Közalapítványunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, az Közalapítványunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik nem igényel munkamenet azonosító süti, kapcsoló állapot sütik honlap működésének biztosítása böngészőben futó munkamenet végéig

Honlapunk hozzájárulást igénylő sütit nem kezel.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) az alábbi linkeken olvashat:

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

Versenyzőink adatait csak a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása alapján kezelhetjük!

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az Közalapítványunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a versenyen részvételnek, szerződés teljesítésének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával vagy adatainak korlátozásának kérésével. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – nyolc munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Közalapítványunk rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.


A részletes adatkezelési tájékoztatót itt töltheti le.