A verseny célja

A verseny célja a tanulók számolási és kalkulációs képességének mérése és a tanulók tudásának összevetése. Nem csak a logikus gondolkodást mérjük, hanem a mindennapi életben gyakori kalkulációs és számolóképességet is. Az iskolai forduló összeállítása diagnosztikus felmérést biztosít a nevelő számára.

A feladatsor egyszerű és összetett alapfeladatok kiszámítását igényli, amelyek a 4-8. osztályos matematika tanítás részei, sokszor követelményei. A két fordulóra összeállított feladatsorok nagyfokú koncentrálást, a megoldáshoz való legegyszerűbb út ismeretét kívánják, de a "szolgai" megoldás is célravezető.

A feladatlap egyszerű és gyors javíthatósága a tanár és a diák számára gyors értékelés élményét is nyújtja.

A feladatok tematikája

Műveletek

összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, négyzetgyök, összehasonlítás, abszolútérték, kerekítés, behelyettesítés, azonosságok alkalmazása, műveletek sorrendje, műveletek tulajdonságai, mennyiségek átváltása

Számhalmazok

természetes, egész, racionális, irracionális

Számok alakja

egész, tört, vegyes, tizedes tört, arány, százalék, hatvány, normál alak

Mennyiségek

hosszúság, tömeg, idő, szög, kerület, terület, felszín, térfogat

Az értékelés menete

A helyezések megállapítása az elért összes pontszámok szerint történik. Pontegyenlőség esetén a 3 pontot érő válaszokból több jó megoldást elért tanuló helyezése a jobb. Ha az előbbiek is megegyeznek vagy nincs 3 pontos feladat, akkor a 2 pontos feladatokra adott helyes válaszok magasabb száma dönt a jobb helyezésről. Ha ezekben is egyezés van, akkor az kapja a jobb helyezést, akinek a feladatsor kezdetétől indulva később van az első hibás válasza.


A nevezés

A versenykiírásról - amennyiben regisztrált felhasználónk - kap majd értesítést.

A nevezéssel kapcsolatos általános tájékoztató: A megyei fordulóra minden tanuló nevezhet. Nevezni az alábbi oldalon lehet. Az iskola azonosítója és jelszava szükséges a nevezéshez, amit külön levélben küldtünk el minden iskolának, akik a tavalyi évben neveztek. A nevezési díj csekken, K&H banki befizetéssel vagy átutalással teljesíthető a 10403947 39412267 00000000 számú bankszámlára a Szivárvány Közalapítvány részére. Február 1-től számlát és csekket küldünk a nevezési díjról. A befizetést a számlán feltüntetett időpontig (egy héten belül) kell teljesíteni. A számlázási adatokat nagyon körültekintően kell beállítani, mert a számlázás automatikus.